Sarkad Város címere SARKAD VÁROS Akadálymentes megtekintés

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SMART City - Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00419

Széchenyi


SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SMART CITY - SARKAD ÉLHETŐ VÁROS KONCEPCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

9,5 MILLIÓ FORINT

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2019-00419

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.07.15

Bemutatás

„A projekt célja a SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának, stratégiájának kidolgozása. A koncepció kidolgozása megteremti a stratégiai alapokat a település informatikai modernizálására. A város SMART City elvei szerint történő modernizálása vonzóvá teszi az életteret a lakosok számára, így jelentősen hozzájárul a lakosság megtartásához. Az információs társadalom első kézzelfogható, azonosítható és észszerűen megvalósítható filozófiája lényegesen javítja az életkörülményeket, növeli a közbiztonságot, javítja az egészségügyi ellátást, hozzáférhetővé teszi az oktatást, racionalizálja az energiafogyasztást és megkönnyíti a hivatali kormányzást. Ilyen módon egyértelmű válaszokat ad a térségi gyengeségekre. Csökkenti a szegregációt, javítja az esélyegyenlőséget, megkönnyíti a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, csökkenti a deviáns magatartásformák számát, hozzájárul az információs akadálymentesítéshez, javítja az tudáshoz/oktatáshoz való hozzáférést, racionalizálja a közvilágítást, megteremti a helyi e-kormányzás lehetőségeit stb. A stratégia része kell, hogy legyen egy minden területre kiterjedő szempontrendszer, amely lehetővé teszi a majdani pályázatok értékelését és rangsorolását. Sarkad városnak jelenleg nincs elfogadott SMART koncepciója. Ennek következtében a releváns szereplők nem tudják viszonyítani ez irányú fejlesztéseiket, nem tudják összehangoltan fejleszteni a területet. A településen működő szervezetek számára nem áll rendelkezésre olyan egységes, vezérelt álláspont, amely segítené a SMART City forradalom vívmányainak alkalmazását.

A fejlesztés haszonélvezői Sarkad város lakossága, a város területén működő civil szervezetek, azok tagjai, illetve város területén működő egyéb szervezetek. Figyelembe véve, hogy a civil szervezetek jelentős népességtömeget elérnek, nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a fejlesztés által érintetté válik a település lakosságának jelentős része. Különösen fontos célcsoportok az informatikai eszközöket aktívan használó iskolások, diákok, tanárok. A SMART koncepció megvalósításában fontos célcsoporttá válnak a leszakadó néptömegek, akik számára a koncepció további akciókat kell, hogy megfogalmazzon, pl. számítógépes és mobil kommunikációs eszközök használatának megismertetése, a SMART hálózat hasznosságának megismertetése és népszerűsítése.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül meg fog valósulni a SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása. A koncepció kidolgozását 2 különböző részre kívánjuk felosztani, az első részben az adatgyűjtés készül el. A megvalósítandó koncepció figyelembe kell, hogy vegye a meglévő határozatokat és bele kell, hogy illeszkedjen a meglévő állapotokba. Ennek megfelelően szükséges a jelenlegi állapotok felmérése, meghatározása, adatgyűjtés formájában. Az adatgyűjtés során fel kívánjuk mérni a célcsoportok igényeit és elképzeléseit is a SMART koncepcióról. A második részben sor kerül a SMART elemek struktúrájának kidolgozására az adatgyűjtés alapján. A koncepció tartalmazni fog egy átfogó szempontrendszert is, amely megalapozza majd a pályázati források lehívását a megvalósulás céljából. A SMART koncepciót lakossági fórumon kívánjuk bemutatni, illetve nyilvánossá is tesszük abból a célból, hogy minden releváns szereplő megismerhesse és saját fejlesztéseit a települési elképzelésekhez igazíthassa.

A jövőbeni megvalósítás elemeit megalapozó témák tekintetében a SMART City – Sarkad élhető város koncepciója a következők témákat dolgozza fel:

• Helyzetelemzés
• Smart életvitel, életminőség javítás
• Smart biztonság
• Smart energetika
• Smart mobilitás
• Smart turisztika
• Smart környezettudatos városfejlesztés
• Smart kultúra, oktatás
• Smart informatika
• Smart elektronikus ügyintézés
• „Városi Labor” kialakításának a lehetősége és módja.

Dokumentumok

még nem elérhető

Galéria

még nem elérhető

Kapcsolat


Sarkad Város Önkormányzata

Cím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Telefon: +36 66 585 - 710

Fax: +36 66 271 - 030

E-mail: titkarsag[kukac]sarkad.hu