„SARKAD VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BŐVÍTÉSE”

palyazat_cimer palyazat_szechenyi

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027

A végéhez közeledik a sarkadi szennyvízcsatorna és tisztítótelep bővítő beruházás

Sarkadon 1977-ben kezdődött meg a szennyvíztisztítás. Addig a keletkezett szennyvizet szikkasztókba vagy tisztítatlanul élő vizekbe bocsátották. A gyűjtőhálózat kiépítése a rendszerváltás után kapott igazán lendületet, a fejlesztés több ütemben valósult meg. A cél - a gazdaságosságot is figyelembe véve - minél inkább megközelíteni a 100%-os ellátottságot. Ehhez elengedhetetlen a hálózat további fejlesztése és a tisztítókapacitás bővítése, ugyanis a korábban működő tisztítókapacitás már a korábbi szennyvízhálózatból beérkező szennyvizet sem tudta minden esetben befogadni és kezelni.

Sarkad Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukció” keretein belül pályázott a fejlesztés megvalósítására 2010 júliusában. A támogatási szerződés aláírására egy évvel később került sor, majd megkezdődött a szereplők kiválasztása, pályáztatása, mely a jogszabályi háttér és az engedélyező hatóságok átszervezése miatt eléggé elhúzódott. A kivitelezői szerződés aláírására 2013. december 16-án került sor.

A kivitelező a legkedvezőbb ajánlatot tevő Duna Aszfalt Kft. és a vele konzorciumot alkotó Pureco Kft. lett. Előbbi a hálózatot, utóbbi a szennyvíztelepet építette meg. A szerződés szerint a nyertes kivitelezőnek az aláírását követően 550 napja van a kiviteli tervek elkészítésére, jóváhagyatására és engedélyeztetésére, s nem utolsó sorban a mű megépítésére. A munkálatok 2014. június közepén kezdődtek, a befejezési határidő 2015.június 19.

A sarkadi szennyvízcsatorna és tisztítótelep bővítés számokban:

 

Építményrész: Eddig megépült Jelenleg épül Lesz összesen
Gerinc vezeték: fm 44.006 17.460 61.466
Házi bekötés: db 2.183 1.033 3.216
Bekötővezeték: fm 22.793 7.926 30.719
Nyomóvezeték: fm 8.139 2.896 11.035
Átemelő: db 21 2 23
Szennyvíztelep kapacitása: m3/ nap 610 1.300 1.300
Iszaptároló csarnok: m2 0 1.725 1.725
Hálózati rekonstrukció:·         Béke sétány·         Kossuth u.

·         Biofilter

·         Tisztítóakna felújítás

fmfm

db

db

700460

15

50

A beruházás nettó elszámolható összköltsége 1.769.280.121 Ft, melyből a kivitelezés 1.665.407.955 Ft. Az Európai Unió és a Magyar Állam az említett összeg csaknem 95%-át finanszírozza, így a városnak hozzávetőleg 88 millió forintjába kerül ez a beruházás.

A mindennapi szemlélődő csak a közterületeken folyó hálózatépítési munkákkal szembesül. Mivel a földbe fektetett közművek közül általában a szennyvíz helyezkedik el a legmélyebben és jellemzően ez készül el utoljára, általában a víz, a gáz, a kommunikációs és az elektromos vezetékek megelőzik a csatornázást, ezért olyan drága és ezért jár ekkora felfordulással a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.

A lakosság számára kevésbé érzékelhető az a munka, amely a szennyvíztelepen folyik.

A már említett tisztítási kapacitás növelésén túlmenően itt egy teljesen új tisztítási technológia kiépítéséről van szó, mely a biológiai folyamatokat használja fel a káros összetevők eltávolítására. Ez az eljárás energia-hatékonyabb a korábbinál és a tisztított szennyvíz minősége jobb, mint a befogadó Gyepes csatornáé.

A beruházásból még hátra van 806 fm gerincépítés, 16 db házi bekötés, 334 fm bekötővezeték, az új átemelők gépészeti és elektromos szerelése, három fő átemelő szivattyú cseréje, 15 db biofilter töltet cseréje, valamint csőbélelés a Béke sétányon.

A szennyvízprojekt és az ivóvíz minőségjavító projekt befejezése után az önkormányzat más forrásból azokban az utcákban, ahol korábban aszfalt burkolat volt, teljes szélességben újra aszfaltoztatja az utakat, ezzel is élhetőbbé téve városunkat.

A lakosságnak megköszönjük az eddigi türelmet és együttműködést, s kérünk még egy kevés türelmet, hogy a sikeres műszaki átadást követően megkezdődhessen a belső vezetékek rákötése a tisztítóidomokra. Ennek a folyamatnak igen nagy jelentősége van, mert egyrészt a projektzárásra - amely 2015. szeptember 30. - az új bekötések 75%-át rá kell kötni a hálózatra, ami a pályázati támogatás odaítélésének egyik fő szempontja. Másrészt az ilyen jellegű munkákra alkalmas nyári évszak van előttünk, ezért kérjük az új bekötéssel rendelkező fogyasztók aktivitását a rákötéseket illetően.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatala

Sarkad Város Önkormányzata

5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.
Telefon: 06-66/585-510
Zöld szám: 06-66/271-794
www.sarkadcsatorna.hu

Megszakítás