Tájékoztató

Szechenyi2020-szocialis_alap

A projekt adatai
• a kedvezményezett neve: Sarkad Város Önkormányzata
• a projekt címe: Sarkadi járási együttműködés kialakítása az eredményesebb esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítására
• a szerződött támogatás összege: 22 millió Forint
• a támogatás mértéke: 100%
• a projekt befejezési dátuma: 2015.11.30.
• projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0058

A projekt során:
- bevonásra került a Sarkadi Járásban minden esélyegyenlőségi célokat megvalósító szereplő,
- 20 fő részvételével 3 * 8 órás ,,Érzékenyítő tréning" került megtartásra workshop formájában,
- bevonásra került egy a területi együttműködést segítő ,,Esélyteremtő-programterv" kialakításához segítő
szakértő,
- a 6 db kerekasztal megbeszélés és az - összes járási település bevonásával megvalósult - 5 db közösségi rendezvény során áttekintésre kerültek a települések Esélyegyenlőségi Programjai kiemelt figyelemmel az intézkedési tervekre. A nem megvalósult tervezeteknél a felelősök és/vagy képviselőik
részletesen feltárták a meg nem valósulás okait. Feltárásra kerültek azok a szükségletek, melyek helyi szinten nem valósíthatók meg, vagy megvalósításuk jelentős terheket jelentene az önkormányzatok számára, azonban járási szinten - több település bevonásával - kezelhetővé válnának. A feltárt problémákat az ,,Esélyteremtő-programterv" összegezte, melyben kezelésükre intézkedési terv került megfogalmazására. A programtervet az együttműködési megállapodást kötött kerekasztal tagjai egyhangúlag elfogadták. A programterv közel 200 fő előtt disszeminálásra került, valamint megküldésre került a Türr István Képzõ és Kutató Intézetnek.
- összefoglalásra került a projekt által érintett célcsoport, illetve feladat kereteit meghatározó jogszabályok listája, melynek felsorolása Sarkad Város honlapján, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztályán mindenki számára elérhető.
- felülvizsgálatra került Sarkad Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Terve.

A projekt során a tervezetteknek megfelelően megvalósult a szolgáltatási és intézményi együttműködés, a szakmai koncepciónknak megfelelően a kerekasztal megbeszéléseken jelen voltak a járási Önkormányzatok képviselői, egyházak képviselői, nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai, települések intézményvezetői, civilek, az esélyegyenlőségi témakörben érintettek képviselői. A 12 rendezvényen 540 fõ vett részt.

A projekt során megvalósultak a projekt eredeti céljai, miszerint összefogásra, koordinálásra, és közös gondolkodásra hívásra kerültek az esélyegyenlőségi témában érintetteket, aminek eredményeképp kialakult és megerősödött a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, illetve elkészült egy felzárkózást célzó konkrét feladatokat megfogalmazó, megvalósítókat megjelölő és határidőket kitűző intézkedési tervet magában foglaló ,,Esélyteremtõ-programterv", mely disszeminálásra is került.


 

Szechenyi2020-szocialis_alap

TÁJÉKOZTATÓ

LEZÁRULT A „SARKADI JÁRÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA AZ EREDMÉNYESEBB ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ PROJEKT

Sarkad Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című konstrukció keretén belül 22 millió forint vissza nem térítendő támogatással "Sarkadi járási együttműködés kialakítása az eredményesebb esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítása" című projektjét valósította meg

A projekt során:

  • bevonásra került a Sarkadi Járásban minden esélyegyenlőségi célokat megvalósító szereplő,
  • 20 fő részvételével 3 * 8 órás „Érzékenyítő tréning” került megtartásra workshop formájában,
  • a 6 db kerekasztal megbeszélés és az - összes járási település bevonásával megvalósult - 5 db közösségi rendezvény során áttekintésre kerültek a települések Esélyegyenlőségi Programjai kiemelt figyelemmel az intézkedési tervekre. A nem megvalósult tervezeteknél a felelősök és/vagy képviselőik részletesen feltárták a meg nem valósulás okait. Feltárásra kerültek azok a szükségletek, melyek helyi szinten nem valósíthatók meg, vagy megvalósításuk jelentős terheket jelentene az önkormányzatok számára, azonban járási szinten – több település bevonásával – kezelhetővé válnának. A feltárt problémákat az „Esélyteremtő-programterv” összegezte, melyben kezelésükre intézkedési terv került megfogalmazására. A programterv közel 200 fő előtt disszeminálásra került.
  • összefoglalásra került a projekt által érintett célcsoport, illetve feladat kereteit meghatározó jogszabályok listája, melynek felsorolása Sarkad Város Önkormányzatának honlapján, valamint nyomtatott formában az ügyfélszolgálton mindenki számára elérhető.

A projekt során megvalósultak a projekt eredeti céljai, miszerint összefogásra, koordinálásra, és közös gondolkodásra hívásra kerültek az esélyegyenlőségi témában érintetteket, aminek eredményeképp kialakult és megerősödött a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, illetve elkészült egy felzárkózást célzó konkrét feladatokat megfogalmazó, megvalósítókat megjelölő és határidőket kitűző intézkedési tervet magában foglaló „Esélyteremtő-programterv”, mely disszeminálásra is került.

Magyary_logo_uszt_mm

Jogszabályi keretek összefoglalása


 

Szechenyi2020-szocialis_alap

TÁJÉKOZTATÓ

ELINDULT A „SARKADI JÁRÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA AZ EREDMÉNYESEBB ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ PROJEKT

Sarkad Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című konstrukció keretén belül 22 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az "Sarkadi járási együttműködés kialakítása az eredményesebb esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítása" című projektjét valósítja meg

Jelen projekt célja, hogy Sarkad Város Önkormányzata a járási szinten feltárt esélyegyenlőségi problémák komplex kezelésére területi együttműködést hozzon létre kerekasztal beszélgetések formájában, illetve hogy kialakítsa a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködéseket. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében 22,00 millió Forintos európai uniós támogatással valósul meg.

A projekt általános céljaként fogalmazódik meg a különféle célcsoportok (fogyatékkal élők, romák, stb.) munkavállalási motivációjának növelése, a szakképzés munkaerő-piaci igényeihez való igazítása, a romák oktatásból való lemorzsolódásának csökkentése, a települések népességmegtartó erejének fokozása, a jövedelmi szegénység mérséklése, a hátrányos helyzetűek kiszolgáltatottságának megelőzése, a köz-, a civil szféra és egyházak közötti együttműködés erősítése a diszkrimináció és társadalmi előítéletek elleni küzdelemben. A Sarkadi Járás rossz földrajzi elhelyezkedésén változtatni nem lehet, azonban járási szintű, közösségi tervezésen alapuló, együttműködésben megvalósuló megoldásokkal a felzárkózás már elérhető, reális célként fogalmazódhat meg.

A projekt feladata, hogy 1. a közösségi tervezés módszereit alkalmazva a helyzetfeltárástól egészen a programterv elfogadásáig bevonjon minden esélyegyenlőségi célokat megvalósító szereplőt; 2. komplex módszereket, eszközöket jelöljön ki a kerekasztal megbeszélések során feltárt problémák megoldására; 3. lehetővé tegye, hogy az egyes területeket érintő problémákra kidolgozott intézkedések párhuzamosan, együttműködésben szülessenek meg és egymás hatásait erősítve eredményesebben valósuljanak meg, mintha csak lokálisan próbálnák azokat kezelni.

A projekt megvalósításának célja, hogy összefogja, koordinálja, és közös gondolkodásra hívja az esélyegyenlőségi témában érintetteket, aminek eredményeképp kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, illetve elkészül egy felzárkózást célzó „Esélyteremtő-programterv”, mely disszeminálásra is kerül.

Magyary_logo_uszt_mm

Megszakítás